I Всеукраїнський з’їзд з радіохірургії та стереотаксичної променевої терапії

Шановні колеги!
4-5 червня у Києві в  ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова» відбудеться 1-ий Всеукраїнський з’їзд з радіохірургії та стереотаксичної променевої терапії з міжнародною участю.
В рамках наукової програми з’їзду виступатимуть світові й українські лідери даної галузі.
Запрошуємо взяти участь усіх бажаючих!

Щиро Ваш,

Голова «Української Асоціації Радіохірургії та Стереотаксичної Радіотерапії»,
доктор медичних наук, Андрій Борисович Грязов.

Організатори з’їзду:
«Українська Асоціація Радіохірургії та Стереотаксичної Радіотерапії»
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад.  А. П. Ромоданова НАМНУ України»

Стереотаксична радіохірургія є одним з наймолодших і перспективних напрямків сучасної медицини, а також необхідною складовою сучасних технологій в лікуванні нейрохірургічних та онкологічних захворювань. Вона спрямована на лікування злоякісних і доброякісних пухлин головного і спинного мозку, хребта, екстракраніальної онкології, функціональних захворювань центральної нервової системи. Тому впровадження сучасних світових стандартів лікування в Україні є надзвичайно важливим завданням.

Протягом останніх десятиліть у всьому світі відбувається бурхливий розвиток стереотаксичної радіохірургії у багатьох областях медицини, в першу чергу в онкології і нейрохірургії. В ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» радіохірургічне обладнання працює вже більше 10 років і дозволяє проводити найсучасніші і складні радіохірургічні операції.

У відділені радіонейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» протягом останніх 10 років відбувається стрімкий розвиток радіохірургії та стереотаксичної радіотерапії.

Основні напрямки наукової діяльності відділення:

 • Радіохірургічне лікування пухлин головного мозку;
 • Лікування функціональних та судинних порушень головного мозку;
 • Дослідження якості життя хворих у динаміці після стереотаксичної радіохірургії;
 • Розробка та оптимізація діагностично-лікувальних алгоритмів залежно від характеру ураження та ступеня злоякісності пухлин мозку;
 • Використання дифузії, перфузії та інших методик в диференціальній діагностиці постпроменевих змін і рецидиву пухлинного росту;
 • Використання радіохірургічного фракціонування в лікуванні злоякісних гліом і метастазів головного мозку великих розмірів, в тому числі за допомогою радіосенсобілізаторів;
 • Використання радіохірургічного лікування на різних етапах комбінованого лікування первинних і рецидивуючих гліобластом;
 • Використання фракціонування в поєднанні з адьювантними методами лікування злоякісних гліом;
 • Вивчення особливостей імунного статусу хворих з метастатичними і гліальними пухлинами мозку на етапі підготовки до променевої терапії;
 • Впровадження інноваційного методу радіохірургічного лікування пухлин мозку до планової хірургічної резекції;
 • Стереотаксична радіохірургія з поверхневою і глибокою седацією дітей віком від 3 років в лікуванні ангіокаверном і гліом головного мозку.

Впровадження високотехнологічних методів лікування дозволяє істотно поліпшити показники ефективності лікування хворих в Україні відповідно до світових стандартів.

Досягнення в області радіохірургічного лікування онкологічних хворих стали можливими завдяки інтеграції українських лікарів з кращими онкологами, радіологами та нейрохірургами різних світових спільнот і асоціацій, в тому числі США, Європи, Ізраїлю, Туреччини.

Обмін досвідом з представниками провідних зарубіжних радіологічних та онкологічних клінік дозволить значно вдосконалити якість надання радіохірургічної та онкологічної допомоги в Україні.

Сучасні радіохірургічні втручання, які використовуються в нейрохірургії та нейроонкології є дорогими і вимагають державної підтримки для широкого впровадження в практику. У цьому контексті особлива увага повинна приділятися тісній співпраці променевих терапевтів, онкологів, нейрохірургів, неврологів, і лікарів інших спеціальностей з метою створення державних медико-соціальних програм, спрямованих на фінансове забезпечення дорогих операцій.

Проведення Першого Всеукраїнського з’їзду з радіохірургії та стереотаксичної променевої терапії дозволить учасникам представити власний досвід використання новітніх методів діагностики і лікування захворювань нервової системи, ознайомитися з провідними світовими досягненнями, інноваційними технологіями сучасної радіохірургії, визначити основні напрямки розвитку, які в даний час особливо актуальні в умовах реформування медичної галузі і переходу на нові фінансові механізми.

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі в з’їзді необхідно надіслати тези доповіді на електронну адресу оргкомітету: uarhsta@gmail.com та заповнити реєстраційну форму до 01.05.2021.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Текст тез обсягом до двох сторінок  (з анотацією англійською мовою включно) повинен бути набраний у програмі Microsoft Word (тип файлу «doc» або «rtf») українською або англійською мовами. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею. Формат сторінки – А4, всі поля – 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, інтервал 1.0, відступ першого рядка абзацу – 1 см, вирівнювання – по ширині. Тези подаються без переносів, таблиць, рисунків і графіків. Посилання на літературу в тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвище автора та рік публікації. Наприкінці тез наводяться назва роботи, прізвища авторів та коротка анотація англійською мовою (не більше 7-10 рядків).

АТЕСТАЦІЙНІ БАЛИ

Учасникам З’їзду нараховуються бали за проходження безперервного професійного розвитку:

 • Подача тез – 10 балів;
 • Доповідь – 30 балів.